Home Contact Us
QAS
Whole Blood Controls Serum Controls Urine Controls Custom Controls Analyte List
CYCLOSPORINE A   Level 1 Level 2
  Cyclosporine 100ng/ml 400ng/m

DRUGS OF ABUSE    
  Benzoylecgonine 100ng/ml
  Cocaine 100ng/ml
  Cocaethylene 100ng/ml
  d-Amphetamine 100ng/ml
  d-Methamphetamine 100ng/ml
  Morphine 100ng/ml
  Codeine 100ng/ml
  Hydrocodone 100ng/ml

ETHANOL WHOLE BLOOD Separate  
  Ethanol 100mg/dl
    200mg/dl
    300mg/dl

LEAD WHOLE BLOOD   Level 1(I) Level 2 (II) Level 3 (III) Level 4 (IV)
  Lead 8g/dl 22g/dl 40g/dl 60g/dl

OPIATE BLOOD    
  Codeine 500ng/ml
  Hydromorphone 100ng/ml
  Hydrocodone 500ng/ml
  Monoacetylmorphine 100ng/ml
  Morphine 500ng/ml
  Oxycodone 300ng/ml| Whole Blood Controls | Serum Controls | Urine Controls | Custom Controls | Analyte List |
P. O. Box 212333    Augusta, GA 30917-2333    Phone: 706.863.6536    Fax: 706.863.3313